Näst bäst i Sverige!

När båtförsäkringsbolaget Svedea gick ut till sina kunder för att be dem bedömma hur Svenska marinverkstäder har upplevts för dem med en skada, avseende bemötande, service och kvalité, hamnade vi på näst högsta plats vilket vi är mkt stolta över. Enkäten besvarades av 2.500kunder och sträckte sig över hela landet.

Nästa år skall vi högst upp!