Vi har nu bytt telefonväxel!

Detta för att på sikt kunna vara bättre kontaktbara oavsett var vi befinner oss. Dock kommer det under en tid vara lite fintrimmning av funktioner som kan leda till störningar i telefontrafiken. Vi hoppas på förstående för detta och är övertygade att det kommer bli en mkt bra lösning när både system och personal är intrimmad.