Vi köper Din båt

 För Er som önskar en snabb, smidig och trygg försäljning av Er båt kan vi köpa in den direkt av Er. Ni har då pengarna på Ert konto senast påföljande bankdag.

En annan stor fördel med detta upplägg är att man slipper kostnader för förvaring, service och iordningställande av båten samt ev. reklamationsrisk. Det här alternativet är bekvämt men ger lite mindre betalt än ett förmedlingsuppdrag.

Kontakta Försäljningsavdelningen så kan vi ge en indikation på ett ungefärligt värde för Er båt. 040-154950    Jerker Flink

Välkommen!