Vi säljer Din båt

 Vi erbjuder ett smidigt och tryggt sätt att sälja Din båt. Vi har sålt över 1000 båtar under våra 30år och vår samlade erfarenhet har lärt oss att undvika fallgropar och samtidigt få ut bästa möjliga pris för båten. Vi erbjuder förmånlig finansiering av båten via Handelsbanken (ecster) eller Swedbank Finans . Denna förmånliga finansiering erbjuder finansbolagen endast till båtar som säljs av en auktoriserad båthandlare vilket gör att vi kan hitta kunder som annars inte hade haft en möjlighet att köpa båt. Vi är sedan länge medlemmar i båtbranchens riksförbund, Sweboat, och tillämpar deras etiska reglar.

Båtförmedlingen går till enl. följande:

  • Ni kontaktar undertecknad och vi gör en första bedömning av objektets värde och dess försäljningskostnaden.
  • Vi träffas och går igenom båten tillsammans samt noterar ev. kända brister/fel. Vi går även igenom vilka ev. åtgärder som skall vidtagas för att få ut ett så bra pris som möjligt. Ett försäljningsavtal upprättas där alla detaljer och kostnader är tydligt beskrivna
  • Vi fotograferar och dokumenterar båten samt skapar ett faktablad. Dessa uppgifter används som grund för marknadsföringen av båten som främst sker via "Blocket", "Sökbåt" samt "Scanboat". Vi annonserar även  i båtpress och loka tidningar. För bästa exponering av båten ser vi helst att den transporteras in till vår marina där den dagligen exponeras för våra kunder.
  • Vi tar hand om alla visningar, profkörningar samt sköter all pappersexercis tills båten är såld. Vi hjälper nya ägaren att förmånligt försäkra båten och kan oftast vara behjälpliga med tillfälliga hamnplatser.
  • Senast 5 bankdagar efter slutbetalning har Ni pengarna på Ert konto!

 

Kontakt försäljning: Jerker Flink 040-154950    Jerker Flink

Välkommen!