Prislista inombordsarbete

Bensinmotor                  
Cyl Grundservice       Konservering*         
4 2 950 kr        1 400 kr        
6 3 350 kr        1 600 kr        
8 3 550 kr        1 800 kr        
                   
 Arbetskostnad för byte av remmar, tändstift och impeller tillkommer.             
 * 30% rabatt i samband med service.               
                   
Dieselmotor                  
Cyl Grundservice       Konservering*        
1-3 3 150 kr        1 400 kr        
4 3 350 kr        1 400 kr        
5 3 550 kr        1 600 kr        
6 3 950 kr        1 800 kr        
8 4 350 kr       1 800 kr        
                   
Arbetskostnad för byte av remmar,  impeller, ev. zinkanoder tillkommer.    
* 30% rabatt i samband med service.            
                   
                   
Drev                  
Typ Service   Impellerbyte   Demontering   Montering   Förvaring
Alpha 1 550 kr   1 900 kr   950 kr   1 150 kr   1 800 kr
Bravo 1 650 kr   -   1 150 kr   1 350 kr   1 800 kr
Volvo "SP" 1 650 kr   -   1 450 kr   1 650 kr   2 000 kr
Volvo "DP" 1 750 kr   -   1 550 kr   1 750 kr   2 000 kr
Volvo "DPH" 1 950 kr   -   1 750 kr   1 950 kr   2 000 kr
Volvo "DPI" 2 450 kr       1 950 kr   2 150 kr   2 300 kr
Backslag 1 750 kr                
                   
             
                 
                   
I priserna ingår ej kostnad för material. Alla priser förutsätter att delarna tidigare servats enl. tillverkarens direktiv så att alla bultförband och bussningar lossar som de skall. Eventuella extra arbete som tillkommer vid service debiteras med normal timtaxa 1195:- inkl moms.
                   
Servicearbete utförs enligt motortillverkarens föreskrifter.      
                   
Vid konservering kör vi först motorn varm med färskvatten för att få ut alla saltrester. Därefter
dränerar vi om möjligt motorn eller kör igenom en glykolblandning, som givetvis är miljövänlig.
Vi kontrollerar även glykolhalten i det slutna systemet.        
förgasarmotorer sprayar vi in en oljelösning genom förgasaren innan vi stannar motorn för
att skydda motorns inre delar under vintern.            
insprutningsmotorer kopplar vi  in en separat bensindunk med speciella tillsatser

som skyddar insprutningssystemets viktiga delar och motorns inre under vintern.